Disclaimer

Aansprakelijkheid

 

De auteurs zijn zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de training 'Leef! met eczeem', onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kunnen de auteurs jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.  

 

Auteursrecht

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Veiligheid


De training 'Leef! met eczeem' gaat op een zeer veilige manier met uw digitale gegevens om. Toch blijft er altijd een heel klein risico dat buitenstaanders het systeem binnendringen en toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Handel zelf veilig en verantwoord:

  • Log uit op het moment dat u de website niet meer actief gebruikt.
  • Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek. 
  • Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw naam en wachtwoord kan vinden. 
  • Gebruik een screensaver, zodat voorbijgangers uw gegevens niet direct zien als u even weg bent van uw computer. 
  • Gebruikt u een draadloze verbinding met uw internetmodem of router, zorg er dan voor dat deze apparatuur beveiligd is met encryptie. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.